a

Градски центар за социјални рад, Одељење Раковица, неефикасно је поступало у заштити права детета тиме што је након прекида контакта деце и родитеља занемарио утицај протока времена услед чега су лични односи деце и родитеља скоро у потпуности прекинути, утврдио је Заштитник грађана.

Градски центар за социјални рад, Одељење Раковица, није поступало благовремено и ефикасно и поред сопствених процена да је дете животно угрожено и изложено високом ризику по здравље, а након збрињавања детета није обезбедило очување веза детета са породицом порекла, нити су планиране и спровођене припреме детета за неки од трајних облика заштите.

У оба случаја, Градски центар за социјални рад није пружао подршку и помоћ родитељима у остваривању родитељства у специфичним личним и породичним околностима, чиме је пропуштена прилика да се свеобухватније делује на узроке повреде права детета, чије су последице  у највећој мери, сносила и сносе управо  деца.

Заштитник грађана подсећа да је Република Србија, у више наврата, оглашена одговорном пред Европским судом за људска права, због тога што није обезбедила одржавање контаката деце и родитеља и поред правноснажних и извршних судских одлука.

Заштитник грађана препоручио је Градском центру за социјални рад да сачини планове услуга за децу и њихове родитеље и предузме мере како би се обезбедило правилно поступање органа у будућности.

Градски центар за социјални рад дужан је да у року од 60 дана обавести Заштитника грађана о поступању по препорукама.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol