a

Заменица заштитника грађана Тамара Лукшић -  Орландић учествовала је на трећем регионалном састанку Мреже подршке инклузивном образовању. Састанак, који је одржан у ОШ „Радојка Лакић“, имао је за циљ да се сагледа рад Мреже у протеклом периоду на подручју Школске управе Београд,  да се прикажу неки примери добре праксе и да се иницирају идеје за унапређивање рада Мреже у наредном периоду.

Заменица заштитника грађана је посебно указала на потребу истицања примера добре праксе у медијима, насупрот представљању неких догађаја на површан и сензационалистички начин. Оваквим приступом, како је истакла, помера се фокус са могућег решења проблема и не истражују се стварни потенцијали инклузије као принцип квалитетног образовања за све.

Праву „лекцију“ одраслима дали су ученици средње Економске школе у Београду описујући своје сазревање и учење о различитости и толеранцији кроз своје свакодневно дружење са другом који  је особа са аутизмом. Чули смо како су сви, почев од директора, наставника и деце били спремни да науче нешто о спектру аутизма, како би остварили квалитетнију комуникацију са учеником. Своју страну приче, изнео је ученик, чиме је расправа добила на пуној аутентичности. Прилику да представи свој посвећени рад са првацима, имала је учитељица Весна Дмитрашиновић из ОШ „Душко Радовић“, која је,иначе, модел школе за инклузивно образовање.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol