a

Полицијска управа за град Београд je, и пре истека рока за поступање по препорукама, предузела мере и активности како би унапредила свој рад у деликатним случајевима сексуалног насиља и сексуалне злоупотребе деце.

Заштитник грађана високо оцењује спремност Полицијске управе да, прихватајући у доброј вери препоруке омбудсмана, унапређује свој рад, знања и компетенције, посебно имајући у виду да је реч о органу који се, врло често, први сусреће са информацијама о овим тешким и по дете изузетно трауматичним обликом насиља и злостављања.