a

Полицијска управа за град Београд je, и пре истека рока за поступање по препорукама, предузела мере и активности како би унапредила свој рад у деликатним случајевима сексуалног насиља и сексуалне злоупотребе деце.

Заштитник грађана високо оцењује спремност Полицијске управе да, прихватајући у доброј вери препоруке омбудсмана, унапређује свој рад, знања и компетенције, посебно имајући у виду да је реч о органу који се, врло често, први сусреће са информацијама о овим тешким и по дете изузетно трауматичним обликом насиља и злостављања.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol