a

Заштитник грађана Саша Јанковић и представници удружења родитеља деце са сметњама у развоју, деце са инвалидитетом и деце којој је неопходна стална нега и помоћ, предаће сутра, 07. 05. 2013. године, у 11.30 часова председнику Народне скупштине Републике Србије предлоге закона о изменама и допунама Закона о раду и Закона о финансијској подршци породици са децом.

Предлозима измена закона које је припремила стручна служба Заштитника грађана уводе се нови облици подршке родитељима и деци са сметњама у развоју, деци са инвалидитетом и тешко болесној деци којој је неопходна стална нега и помоћ. Представници организација родитеља приложиће и 51.000 потписа грађана и преко 10.000 онлајн потписа подршке за своју иницијативу, односно предлог закона који подноси Заштитник грађана.

Предлози уводе могућност рада са скраћеним радним временом уз накнаду зараде и родитељима деце којој је потребна стална нега и помоћ и ако су старија од пет година (што је досадашња граница); посебне заштитне мере за запослене родитеље у погледу прерасподеле радног времена и рада ноћу, као и посебну накнаду незапосленим родитељима који – због тога што непосредно пружају негу и помоћ детету коме је она стално потребна и која деци није доступна кроз постојеће сервисе подршке – нису у могућности да се запосле, односно ради неге детета су морали да напусте посао.

Са Заштитником грађана у Скупштину ће доћи и Душица Вукосављевић, мајка детета са церебралном парализом, која се прва обратила Заштитнику грађана и предложила да припреми предлог измена закона; Бојана Миросављевић из Удружења за борбу против ретких болести код деце „Живот“; Ана Кнежевић из Удружења родитеља деце и младих са сметњама у развоју „Ево рука“; Бранко Лукић и Миленко Мићановић из Удружења „Вера“; Вида Лукић из Београдског удружења за помоћ особама с аутизмом; Иванка Јовановић из Националне организације особа са инвалидитетом Србије; Драгана Соћанин из Удружења „Родитељ“; Драгана Ћирић-Миловановић из Удружења "Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом MDRI "; Сандра Иванковић из Удружења за подршку особама са инвалидитетом „Срећа“.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol