a

Заштитник грађана Саша Јанковић одржао је ученицима Пете београдске гимназије излагање о независним контролним институцијама и улози Заштитника грађана у заштити и унапређењу људских права. Заштитник грађана је кроз примере из праксе представио ученицима методе рада институције, посебно истакавши начин рада Одељења за права детета.

Јанковић је рекао да је Заштитник грађана, кроз формирање Панела младих саветника, једини државни орган који је у свој рад укључио децу и омогућио њихову суштинску партиципацију.

Ученици су показали исказали велико интересовање за рад Панела и досадашње резултате рада у области заштите и унапређења права детета. 
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol