a

Заштитник грађана Саша Јанковић и декан Правног факултета Универзитета у Новом Саду проф. др Ранко Кеча потписали су данас Протокол о сарадњи, који ће омогућити додатно образовање и обучавање студената Правног факултета у области практичне наставе у државним институцијама.

Институције које градимо имају смисла једино ако их остављамо млађим и стручнијим од себе, изјавио је заштитник грађана Саша Јанковић након потписивања Протокола о сарадњи.

Програм практичне наставе, који ће факултет реализовати уз стручну помоћ Заштитника грађана, омогућиће студентима да стекну нова знања и практично провере стечена теоријска и практична из предмета са  Катедре за јавно право.

Програм праксе подразумева упознавање студената са надлежностима, делокругом рада и правним оквиром поступања Заштитника грађана, утврђивања евентуалних нормативних недостатака који могу бити сметња у остваривању његових надлежности, праћење поступања у текућим предметима, као и анализу одабраних случајева из досадашњег рада ове институције.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol