a

Тамара Лукшић - Орландић, заменица заштитника грађана, учествовала је на састанку чланица Европске мреже омбудсмана за децу (ENOC), 30. и 31. маја у Барселони, који је био посвећен теми деце у покрету. На састанку су представници омбудсмана за децу Италије, Француске, Белгије, Малте, Мађарске, Шкотске, Ирске, Србије, Андалузије и домаћина Каталоније разменили информације о стању и проблемима са којима се поједине земље и региони сусрећу  због великог броја деце без пратње која годишње дођу, претежно из арапских земаља северне Африке, односно, Сомалије, Авганистана и других земаља, у потрази за бољом будућношћу у некој од европских земаља.

Састанак је резултирао израдом нацрта документа у којима су садржани ставови ENOC о деци у покрету, који ће бити усвојен на годишњој конференцији ENOC у септембру.

Након састанка чланица мреже ENOC, одржан је и трећи састанак Бироа ENOC, чији је заменица заштитника грађана такође чланица.