a

Заштитник грађана позива надлежно министарство и Владу да без даљег одлагања у Парламент доставе предлог закона којим се легализација бесправно подигнутих објеката ставља у уставни оквир и успоставља правна извесност за грађане.

Уставни суд је у децембру 2012 године донео одлуку о неуставности одредби о легализацији у Закону о планирању и изградњи, али ју је објавио тек 6 месеци касније, односно 7. јуна, како би Влади и Парламенту дао прилику да припреме и усвоје ваљан пропис о легализацији.

Ипак, ни после пола године, предлог решења за бесправно подигнуте објекте није упућен у скупштинску процедуру. У међувремену, до 7. јуна  примењиван је неуставан закон, а након овог датума поступци који нису окончани не могу да се наставе, а одлуке донете у његовој примени не смеју бити извршене.

Садашња ситуација супротна је правној држави и лишава грађане правне извесности - како оне који су поднели захтеве за легализацију, тако и оне који очекују да се бесправно подигнути објекти сруше.

Заштитник грађана је предлагач једног дела одлуке Уставног суда о неуставности одредби о легализацији. Тим одредбама је неуставно направљен паралелан правни режим за остваривање права који је био повољнији за прекршиоце закона него за оне који су га поштовали.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol