a

Уставни суд Србије је утврдио да нису у складу са Уставом Србије одредбе Закона о електронским комуникацијама које су 2010. године оспорили Заштитник грађана и Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Одредбе се тичу одступања од тајности писама и других средстава комуникације без одлуке суда.