a

Поступајући по препорукама омбудсмана, ОШ „Стеван Сремац“ предузела је низ мера усмерених ка бољем информисању и обукама запослених о проблему насиља у школама и корацима које запослени у установи треба да предузимају у циљу превенције насиља и заштите деце од насиља. Предузимање ових мера, а нарочито висок одзив запослених на семинару посвећеном раду тимова за заштиту деце и ученика од насиља, показују не само висок степен сарадње Школе са Заштитником грађана, већ пре свега спремност Школе и њених запослених да своја знања, компетенције и рад унапреде и тиме на непосредан начин унапреде и положај својих ученика.
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol