a

Заменица заштитника грађана, Тамара Лукшић Орландић, учествовала је на округлом столу чија је тема била: Дијалогом до заустављања насиља према женама и деци, који је у организацији Аутономног женског центра, одржан 24. јуна 2013. године у Београду.

На конференцији су представљени резултати истраживања о последицама које има насиље према женама у партнерском односу на децу и одговор јавних служби на тај проблем.

Заменица заштитника грађана похвалила је  идеју да се ово истраживање спроведе, јер су тиме резултати рада Заштитника грађана у овој области добили додатно упориште за оне налазе које и ова институција уочава у бројним случајевима, којима се Заштитник грађана бави, било у области права детета, када се одлучује о поверавању детета/деце једном од родитеља, или у области родне равноправности када се поступа по притужбама жена жртава породичног или партнерског насиља.

Она је истакла потребу даље едукације запослених у свим системима који долазе у контакт са жртвама насиља, посебно професионалаца у центрима за социјални рад, као и да би таква обука  требало да обухвати:

-         Свеобухватну процену и свеобухватни специфични план мера и услуга органа старатељства, што треба да резултира већом иницијативношћу ЦСР у организовању конференција случајева на којима би се  доносиле синхронизоване и свеобухватне мере свих актера на локалном нивоу, укључујући и организације цивилног друштва, чији се ресурси недовољно користе у овој области;

-         Додатно информисање запослених у ЦСР зашто је битно покретање поступака за заштиту по службеној дужности, како би се на минимум свела штетна пракса одвајања деце од ненасилних родитеља, што је евидентно секундарна виктимизација и деце, али и ненасилног родитеља.

-         Диференцирање поступања у односу на мајку која је много чешће жртва партнерског насиља и оца (који је то веома ретко), уместо што се поступци корективног надзора или лишења родитељског права покрећу најчешће према оба родитеља, што доводи до двоструке виктимизације жене жртве насиља.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol