a

Поводом 26. јуна, Међународног дана подршке жртвама тортуре, Заштитник грађана указује да, упркос томе што у Србији не постоји системска тортура над лицима лишеним слободе, постоје појединачни случајеви злостављања који у одређеним ситуацијама чак остају некажњени.

У том смислу Србија мора доследније истрајавати у борби против некажњивости, како би се избегла садашња пракса да пријављени случајеви тортуре не буду до краја истражени и да се не утврди конкретна одговорност и предузму потребне мере. Осим тога, лоши смештајни и други животни услови у великом броју установа затвореног типа, у свом континуитету сами по себи представљају злостављањe.

Заштитник грађана изражава задовољство што ће се 26. јуна у Народној скупштини одржати јавно слушање на ком ће се разматрати Годишњи извештај Националног механизма за превенцију тортуре  за 2012. годину. То даје наду да ће органи јавне власти, као и друштво у целини, убудуће више пажње посвећивати овом важном питању.

Србија је, у складу са Опционим протоколом УН уз Конвенцију против тортуре одредила Заштитника грађана да обавља послове Националног  механизма за превенцију тортуре, путем сталних посета свим местима у којима се налазе лица лишена слободе, као што су полицијске станице, притворске јединице, затвори, психијатријске болнице, резиденцијалне установе социјалне заштите, центри за азил и слично. Посећеним установама и надлежним министарствима је упућено више од 300 препорука за отклањање уочених недостатака.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol