a

У уводном обраћању посланицима Народне скупштине заштитник грађана Саша Јанковић је рекао да је стање права грађана током 2012. године обележило пад у остваривању економских, социјалних и културних права грађана, унапређења неких политичких и грађанских права, уз истовремени пад других, прекид пропуста у реформи правосуђа, демонстрација политичке воље за борбу против корупције уз њено таблоидно банализовање, изостанак доследне реформе администрације, посебно у погледу деполитизације и професионализације.

У току 2012. године око 20000 грађана обратило се Заштитнику грађана, од тога велики број са молбом за минималним стандардом живота, социјалном помоћи и здравственом  заштитом, рекао је Јанковић и додао да је у области грађанских и политичких права, напредак постигнут у остваривању права на правни субјективитет и пратећег права на лична документа.

Заштитник грађана је као посебно негативан тренд у  области грађанских права издвојио  снижавање суштинске слободе штампе, који се огледа кроз утицај нетранспарентних власника и политичко-партијских интереса, односно, кроз таблоидизацију осетљивих информација из државних органа и кршења претпоставке невиности.

Заштитник грађана сматра да кључ до ефикасније борбе против корупције и свих других врста незаконитости и неправилности лежи првенствено у стављању у функцију свих државних служби, првенствено, најразличитијих инспекцијских служби.

У 2012. години Заштитник грађана је имао више обраћања и притужби грађана, спровео више поступака и активности за око 30% у односу на 2011. годину, иако је стручна служба остала исте величине.

Потребе и очекивања грађана и даље расту, што може довести до пада досадашњег квалитета у раду ове институције. Због тога је потребно да Народна скупштина унапреди законски оквир за рад Заштитника грађана и омогући повећање капацитета стручне службe овог органа, закључио је Саша Јанковић.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol