a

Остваривање и заштита права „рањивих“ група, посебно Рома и особа са инвалидитетом, у локалним самоуправама није обезбеђено, а непоштовање прописа и обавезе органа јавне власти да се старају о томе додатно погоршава положај ових грађана. У извештају невладине организације „Praxis“ истакнуто је да би се доследним спровођењем препорука Заштитника грађана стање значајно унапредило. Учествујући у разговору на округлим столовима које је „Praxis“ организовао у Краљеву и Бујановцу, заменик Заштитника грађана је указао на проблеме у вези са доследном применом закона, посебно када у пракси треба применити мере „позитивне дискриминације“. Карактеристични су примери поступања појединих филијала Републичког фонда здравственог осигурања које поступају супротно Закону о здравственом осигурању када је реч о остваривању права на обавезно здравствено осигурање лица ромске националности која немају пребивалиште или боравиште и неоправдано дуг период прилагођавања надлежних органа за примену прописа којима је уређена пријава пребивалишта на адреси центра за социјални рад.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol