a

Заштитник грађана данас је затражио седницу скупштинског Одбора за здравље и породицу како би се питања око замене здравствених књижица одговорно и институционално решила, пошто му је Делегација ЕУ у Србији потврдила да замена постојећих националних здравствених књижица пластичним картицама са чипом није обавеза Србије према ЕУ у процесу придруживања.

„Постоје права грађана из здравственог осигурања која су или неостварена или непотпуно остварена, а чије поштовање је много прече од замене папирних књижица пластичним картицама које грађани треба да плате по 500 динара свако, у укупном износу од преко 20 милиона евра. Досадашње инсистирање Републичког фонда здравственог осигурања на том трошку за грађане и позивање на наводну, а у ствари непостојећу обавезу у процесу придруживања Европској унији може се схватити на различите начине, баш као и почетни отпор према питањима контролних и надзорних органа и једногласним ставовима Заштитника грађана, Министарства здравља, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Агенције за борбу против корупције. Ипак, очекујем да се Фонд неће противити иницијативи да се закон донет пре две године промени и наметнута обавеза грађанима укине или ублажи, о чему ће, у крајњем, одлучивати Народна скупштина Републике Србије“, став је заштитника грађана Саше Јанковић.

РФЗО је тврдио да је замена здравствених књижица пластичним картицама обавеза Србије у процесу придруживања ЕУ. Међутим, на састанку Заштитника грађана са представницима Делегације ЕУ у Србији и у одговору Делегације на изричито новинарско питање да ли је то тачно, речено је и написано: „Tаква картица није захтев ЕУ, a ни све земље чланице немају електронске картице здравственог осигурања за своје грађане“.

Заштитник грађана је и раније истицао да је највећи број користи које може да донесе пластична здравствена картица у информатички уређеном систему који је неопходан да би се она уопште користила, могуће остварити и са папирном књижицом или чак само са сваком већ постојећом личном легитимацијом.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol