a

b_300_0_16777215_00_images_stories_tabla_i_ulaz_u_zgradu.jpegВлада Републике Србије доделила је Заштитнику грађана додатних 12 канцеларија на привремено коришћење у Делиградској улици број 16, које је до сада користио Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Нове привремене канцеларије омогућавају запошљавање додатних сарадника у стручној служби Заштитника грађана за рад на пословима контроле рада органа власти по притужбама грађана, а за шта ће Заштитник грађана тражити сагласност од Народне скупштине.

До данашњег дана Заштитнику грађана за помоћ и заштиту слобода и права обратило се 60.566 грађана, од којих је 17.068 поднело формалне притужбе на рад органа и организација власти. Заштитник грађана је окончао рад по 13.850 притужби, а овог момента у току је рад на 3.218. Заштитник је донео 1379 препорука, од којих је спроведено 850; рок још није истекао за извршавање 241 препоруке, а у остављеном року није поступљено по 289 препорука. У додатних 1350 случајева органи и организације власти исправиле су свој рад и отклониле су кршење права грађана чим их је Заштитник грађана обавестио да покреће поступак контроле, не чекајући да он утврди пропуст и изрекне препоруку.

Заштитник грађана поднео је и 188 предлога и иницијатива за промену закона и других прописа, од којих је прихваћено 41, а у процедури је још 45. Одредбе 4 закона проглашене су неуставним на предлог Заштитника грађана. Заштитник грађана донео је и 59 мишљења и ставова у ситуацијама када права грађана нису формално прекршена, али има потребе да се њихово остваривање унапреди.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol