a

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type images/stories/radar.bmp image/x-ms-bmp
Unsupported image type images/stories/radar.bmp image/x-ms-bmp
radar.bmpУпркос напретку који је постигнут у вези са интеграцијом Рома у Србији, основни циљеви државне стратегије за унапређење њиховог положаја нису постигнути. Већина Рома живи у беди, суочава се са дискриминацијом, тешко остварује призната права, рекао је заменик заштитника грађана др Горан Башић у емисији „Радар“ РТВ Војводине. Држава не користи довољно постојеће ресурсе у јавним делатностима и сервисима како би рационално и економично сузбијала последице генерацијског сиромаштва Рома. Због тога постигнути резултати у вези са образовањем или здравственом заштитом немају пун ефекат, а шта више, у условима инклузивног образовања у неколико градова је уочено да родитељи неромске националности не уписују децу у школе које у значајнијем броју похађају ромски ученици. Управљање процесом социо-економске интеграције, која подразумева  спровођење сложених и међусобно повезаних мера и активности у областима запошљавања, становања, образовања, социјалне и здравствене заштите и друге, једно је од нерешених и отворених питања Стратегије за унапређење положаја Рома.

Успостављањем ефикасног начина управљања развојем социјално-економске интеграције Рома створиће се услови за праћење резултата, елиминисање ризика, економично и рационално трошење средстава, планирање и спровођење стратегије и развијање мера које недостају – афирмативне, антидискриминационе мере, подршка у локалној самоуправи и друго.
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol