a

Представници Заштитника грађана који обављају послове Националног механизма за превенцију тортуре одржали су данас састанак са припадницима Министарства унутрашњих послова и Полицијске управе за град Београд, којој је Заштитник грађана упутио Извештај са препорукама ради отклањања уочених недостатака, а у циљу изналажења начина за ефикасно исправљање свих уочених неправилности

Састанак је реализован у оквиру обавезе Националног механизма за превенцију тортуре и државних органа ради остваривања сталног кооперативног дијалога. Констатована је сагласност око уочених неправилности и неопходности сарадње за њихово отклањање, што је предуслов за унапређење положаја задржаних лица и ефикасније обављање послова од стране полицијских службеника.