a

Тим Националног превентивног механизма, кога су чинили представници Заштитника грађана и удружења Београдски центар за људска права, обавио је 29. маја и 14. новембра 2012. године посете окружним затворима Неготин и Краљево. Том приликом сачињени су извештаји о посети са препорукама у циљу отклањања утврђених недостатака који могу довести до појаве тортуре, нељудског или понижавајућег поступања.

Окружни затвори Неготин и Краљево упутили су Заштитнику грађана обавештење о предузетим мерама за отклањање недостака који су уочени током посете и констатовани у препорукама Заштитника грађана.
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol