a

Такмичења и смотре ученика део су образовног процеса, представљају законом прописану активност школе, један су од критеријума вредновања и рангирања постигнућа ученика у процесу образовања и стога морају бити подложни контролним овлашћењима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, указао је Заштитник грађана упућујући Министарству препоруке ради отклањањa утврђених пропуста у раду.

Заштитник грађана утврдио је да Министарство није правилно поступало по представкама грађанке, јер није утврдило основаност њених навода о неправилном и незаконитом поступању организатора такмичења ученика у знању страних језика, нити је подноситељки одговорило на бројна питања у вези са начином и контролом организације такмичења ученика.

Министарству су упућене препоруке да изврши провере навода представки, одговори подноситељки на постављена питања, разјасни начин избора организатора такмичења и начин контроле њиховог рада, упути извињење подноситељки притужбе због пропуста у раду, а за учињене пропусте утврди одговорност.

Министарство има обавезу да о спровођењу препоруке обавести Заштитника грађана у року од 60 дана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol