a

Заменица заштитника грађана Тамара Лукшић Орландић разговарала је са госпођом Камелијом Георгу из Румуније и Озреном Рунићем, који у Београду бораве у својству евалуатора Програма Уницефа у Србији који се односи на развој услуга у заједници за децу са сметњама у развоју и њихове породице.

Гости су показали посебно интересовање за напредак у раду на закону о правима детета и предлозима за измену закона о раду и финансијској подршци породици са децом, које је Заштитника грађана упутио Народној скупштини. Госпођа Георгу истакла је да ће у процесу приступања Србије ЕУ питање права детета, посебно најрањивијих група (деца са сметњама, Роми, злоупотреба деце путем електронских медија и сл.) бити заступљена и да се Србија у том смислу може ослонити на искуства Румуније.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol