a

Запослени у Стручној служби Заштитника грађана учествовали су у раду округлог стола, одржаног 25. септембра 2013. године у Дому Народне скуштине, о унапређењу комуникације и сарадње између Народне скупштине и независних институција. Сврха округлог стола, одржаног у оквиру петогодишњег пројекта USAID-а за реформу правосуђа и одговорну власт (ЈRGА) чији је корисник и Заштитник грађана, била је разматрање  конкретних могућности за спровођење заједнички усвојених препорука са досадашњих округлих столова које се односе на међусобну комуникацију и сарадњу Скупштине и независних тела, припрему и разматрање извештаја, пленарну расправу, праћење спровођења препоруке које су независне институције упутиле органима државне управе.

Осим представника Стручне службе Заштитника грађана округлом столу су присуствовали и представници осталих независних институција и то Повереника за заштиту равноправности, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Државне ревизорске институције и Агенције за борбу против корупције. Догађају је присуствовао и одређени број народних посланика и чланова појединих скупштинских одбора.

У раду округлог стола учествовао је и Томас Брајдл, стручњак за парламентарни надзор из САД-а, који је представио примере добре праксе у међународном контексту и могућности њихове примене у Србији. Том приликом поздравио је иницијативу о формирању радне групе у оквиру Народне скупштине која би се бавила комуникацијом и сарадњом са независним институцијама и која би требало да почне са радом у наредном периоду након дефинисања формата рада и методологије сарадње.