a

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type images/stories/best practise1.bmp image/x-ms-bmp
Unsupported image type images/stories/best practise1.bmp image/x-ms-bmp

best practise1.bmpНа позив Омбудсмана Републике Македоније заменик заштитника грађана др Горан Башић учествовао је у раду регионалне конференције посвећене проблемима етничке дискриминације. Највише речи је било о антидискриминационим политикама и поступањима омбудсмана и антидискриминаторних тела у региону.

Дискриминација Рома и висока етничка дистанца према Ромима су проблеми држава западног Балкана, а често и органи јавне власти не поштују људска права грађана ромске националности и поступају дискриминаторно. Улога омбудсмана и антидискриминаторних тела је због тога изузетно значајна јер поред поступања по притужбама грађана којима се указује на дискриминацију, они би требало да делују превентивно и да активно доприносе сузбијању сваког облика дискриминације.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol