a

Заменица заштитника грађана Тамара Лукшић Орландић учествовала је на трибини, коју је поводом Дана дислексије, организовало прво српско друштво за дислексију. Окупљене, већином родитељима деце са дислексијом, која се свакодневно, у оквиру образовних институција, сусрећу са неразумевањем и, неретко, дискриминацијом, обавестила је да се неки кораци чине, пре свега на нормативном плану. Тако ће Министарство здравља ускоро штампати већ припремљен Водич за професионалце о развојној дислексији и дисграфији, а од јануара 2014. године  успоставиће се регистар сметњи у развоју, те ће и дислексија наћи своје место.

Она је упознала присутне и са публикацијом „Стратегије за подучавање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом“, коју је Министарство просвете објавило још 2010, али се о том приручнику за учитеље и наставнике мало зна. Овај приручник садржи и веома детаљне упуте о наставним стратегијама и оцењивању и тестирању ученика који имају тешкоће у учењу које се манифестују у читању (дислексија), писању и синтакси (дисграфија), као и у математичком размишљању (дискалкулија), те би његова шира примена умногоме решила проблеме и патње ове деце, која се због неразумевања и непрепознавања проблема од стране учитеља и наставника, веома често етикетирају као неодговорна, аљкава или размажена.