a

Заменица заштитника грађана Тамара Лукшић – Орландић учествовала је у раду конференције Уницефа на којој је представљен Извештај о спроведеним активностима у оквиру програма сарадње између Владе Републике Србије и Уницефа за период 2011 -2015. године.

Она је била модераторка панела на тему колико смо далеко одмакли у остваривању програма сарадње државе Србије и Уницефа, на којем су уводна излагања имале Јудита Рајхенберг, директорка Уницефа за Србију и Марија Петровић из Центра за права детета, у име цивилног друштва. Оне су истакле како системске препреке у остваривању зацртаног програма сарадње, тако и видљиве показатеље оствареног напретка у појединим областима (смртност одојчади, смањивање осипања у систему образовања, нарочито ромске деце, инклузију), али и још увек присутне проблеме, који ће и у наредном периоду, до 2015 бити изазови за државне органе, као што су сиромаштво, насиље према деци укључујући и телесно кажњавање.

Закључујући дебату у панелу, заменица заштитника грађана је истакла да је имплементација не тако лоших закона и пратећих прописа стални камен спотицања у нашем друштву, као и да је неопходно успоставити, већ више година прекинуту, координацију државних органа у области права детета, реуспостављањем ефикасног Савета за права детета Владе Републике Србије.

На конференцији су највиши представници надлежних министарстава у области здравља, просвете, социјалне заштите и спорта и младих представили резултате рада у тим областима.