a

Парламентарна скупштина Савета Европе је 4. октобра ове године једногласно усвојила Резолуцију 1959 (2013) која се односи на јачање институције омбудсмана у Европи.

Резолуцијом се, између осталог, инсистира на неопходности независности институције омбудсмана, указује на потребу уздржавања од оснивања више институција омбудсманског типа у једној држави (тзв. „инфлација омбудсмана“) и позивају државе чланице да уложе максималан напор да избегну буџетска смањења која би довела до губитка независности омбудсмана.

Текст Резолуцијe на српском и енглеском језику доступан је у прилогу.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol