a

Парламентарна скупштина Савета Европе је 4. октобра ове године једногласно усвојила Резолуцију 1959 (2013) која се односи на јачање институције омбудсмана у Европи.

Резолуцијом се, између осталог, инсистира на неопходности независности институције омбудсмана, указује на потребу уздржавања од оснивања више институција омбудсманског типа у једној држави (тзв. „инфлација омбудсмана“) и позивају државе чланице да уложе максималан напор да избегну буџетска смањења која би довела до губитка независности омбудсмана.

Текст Резолуцијe на српском и енглеском језику доступан је у прилогу.