a

Заштитник грађана упутио је Мишљење Републичкој агенцији за становање, Граду Београду и Министарству урбанизма и грађевине у коме је указао да у одређеним случајевима постоји правна несигурност становања и ограничен приступ социјалном становању за посебно угрожене категорије становништва.

Најугроженије групе становништва у Србији не могу самостално и под тржишним условима решити свој стамбени проблем, али ни измиривати преузете трошкове због чега су у сталном ризику да се с њима раскине уговор о закупу социјалног стана који им је додељен.

Надлежни органи треба да предузму све мере како би се установили и развијали други програми социјалног становања и на тај начин обезбедили услове за становање у заштићеним условима за најугроженије грађане у Србији.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol