a

Заштитник грађана Саша Јанковић учествовао је од 12. до 13. новембра 2013. године у Атини на конференцији, која је организована поводом обележавања јубилеја, петнаест година рада Омбудсмана Грчке.

У уводном излагању Јанковић је говорио о институцији Oмбудсмана у новим демократијама. Посебна улога Oмбудсмана у новим демократијама је да подстакне питање поштовања људских права, рекао је Јанковић,  да их учини видљивим, као и да их заштити од релативизма и политизације.

Омбудсман не сме да прави компромисе са људским правима, нагласио је Јанковић и додао да су праведност и правичност принципи којима тежи свака демократија, нова ли стара, јер, уколико их нема, може временом постати аутократија.
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol