a

alt

У  октобру и новембру 2013. године Заштитник грађана је организовао интерну обуку запослених о људским правима и доброј управи, уз подршку Владе Краљевине Норвешке и пројекта USAID-a за реформу правосуђа и одговорну власт (JRGA).

Обука у области права детета, родне равноправности, права националних мањина, права лица лишених слободе и права особа са инвалидитетом, као и у ресору управе, пријемне канцеларије (у главној и у издвојеним канцеларијама у Бујановцу, Прешеву и Медвеђи) организована је с циљем унапређеног знања запослених о конкретним људским правима из надлежности Заштитника грађана као и разумевања праксе различитих специјалистичких одељења и ресора управе у области унапређења и заштите људских и мањинских права и промоције начела добре управе.