a

Поводом овог важног дана, с великим поносом примећујемо да се ситуација у области људских права у Србији непрекидно побољшава, али и напомињемо да још увек не можемо бити задовољни, јер су рањиве групе и даље искључене. Ово је утврђено и током недавне посете Високе комесарке Уједињених нација за људска права Србији, као и у Универзалном периодичном прегледу кроз који је Србија прошла јануара 2013.

У овом позитивном светлу, не смемо заборавити да наш задатак да свим људима омогућимо уживање људских права није још завршен, те не смемо занемарити како дуготрајне проблеме у области људских права, тако и оне који су се недавно јавили.

Све већи проток илегалних миграната и положај азиланата у Србији представља озбиљну бојазан у области људских права. Стотине особа које траже азил у Србији имају неодређен статус и неизвесну будућност. Ови људи живе у тешким условима, а многима није дат ни кров над главом и помоћ у виду најосновнијих намирница. Примећено је да за већину ових људи нису на одговарајући начин утврђене или регистроване њихове појединачне потребе, као и проблеми везани за њихову заштиту и рањивост, што додатно отежава њихов положај.

Дубоко нас забрињава положај азиланата и илегалних миграната у Србији, са више страна. Потребно је хитно решити питање смештаја и других основних потреба. Од кључног је значаја да се закони који су тренутно на снази у Србији примењују без одлагања или изузетака, тако да сваки азилант и нерегуларни мигрант може да буде благовремено препознат и евидентиран. Паралелно с тим, законски оквир мора да се унапреди, а питању приступи регионално, како би се предвидели изазови све већих глобалних и регионалних миграција, а потребне процедуре и и ресурси побољшали. Ово је пре свега озбиљно питање људских права, и националне и међународне власти не смеју да занемаре тај кључни акспект када буду радиле на решењима,“ рекао је заштитник грађана Републике Србије, Саша Јанковић.

Разумемо изазове с којима се Србија суочава у вези са порастом миграционих токова преко Србије и Западног Балкана, али је мала вероватноћа да ће се ситуација поправити. Имајући у виду ситуацију у земљама попут Сирије, Авганистана, не можемо то да очекујемо. Притисак ће у том погледу само бити јачи, као што је ситуација на терену већ показала. Стога је веома важно да се ојача читав систем управљања миграцијама у Србији, који ће обухватити све релевантне аспекте. То значи да се систем мора ојачати и адекватно спроводити, како би омогућио идентификацију, евиденцију, одговарајуће профилисање азиланата и упућивање на различите процедуре, као и процену захтева за азилом засновану на чињеницама, све у складу с међународним стандардима у овој области и у духу регионалне сарадње. Уједињене нације у Србији су спремне да подрже напоре власти у овом правцу. У том смислу, ми поздрављамо координационе напоре Министарства унутрашњих послова, као и покретачку улогу Заштитника грађана који се постарао да се овом питању људских права укаже дужна пажња,“ рекла је Ирена Војачкова Солорано, Стална координаторка Уједињених нација у Србији.

 Недавни протести против могућег смештаја азиланата у Обреновцу представљају још један разлог за забринутост, којим се мора озбиљно позабавити у оквиру читавог система за управљање миграцијама у Србији. Раније ове године, у оквиру националних консултација за „Развојну агенду за период после 2015“, народ Србије је препознао да је потребно озбиљно унапредити културу људских права у Србији. Висока комесарка Уједињених нација за људска права се осврнула на овај важан недостатак у националном систему за заштиту људских права, додајући да је ово једна од области у којима недостатак ресурса не представља препреку за акцију, и да је потребан велики усредсређени напор свих оних који су задужени да промовишу дух толеранције и поштовање људских права.

Заштитник грађана Републике Србије и Уједињене нације у Србији честитају свим грађанима Србије Међународни дан људских права.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol