a

Заштитник грађана Саша Јанковић изражава пуну подршку Декларацији Удружења тужилаца Србије и Закључцима Друштва судија Србије којима се укaзује на озбиљне изазове и проблеме у правосуђу.

Заштитник грађана позива Министарство правде, Владу и Народну скупштину да са највећом пажњом размотре забрињавајућа упозорења и конструктивне предлоге два еминентна струковна удружења. Само уз пуно уважавање струке реформа правосуђа се може наставити успешно, како би грађани пред независнијим, одговорнијим, организованијим и правичнијим правосуђем лакше, потпуније и брже остваривали своја загарантована права.
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol