a

У складу са Законом о правима пацијената који је ступио на снагу 30. 05. 2013. године, локалне самоуправе имале су обавезу да до 1. 12. 2013. године организују рад саветника за заштиту права пацијената. "Истраживање на случајном узорку, које је започето 5. децембра, показало је да свега 42 од 105 општина, што је 47 одсто, има саветнике за права пацијената, као и формиране Савете за здравље", изјавио је др Предраг Стојичић из невладине организације "Србија у покрету", која је организовала дебату заједно са Балканском истраживачком мрежом (БИРН Србија). Истичући да су у истраживању често добијали одговоре да саветници још нису именовани, док су неки навели да су за тај посао припремљени са пола дана обуке, он је рекао да су само у ретким случајевима добијали потпуне и доступне информације о томе на ком месту и код кога пацијенти могу да уложе притужбу ако сматрају да су им повређена права.

Заменица заштитника грађана Гордана Стевановић је истакла да Заштитник грађана прати примену Закона. По њеним речима саветници за права пацијената, односно заштитници права осигураника треба да буду први механизми заштите права грађана уколико сматрају да им је ускраћено неко право из здравственог осигурања и здравствене заштите. Истакла да ће Заштитник грађана, и даље посебно пратити рад саветника за права пацијената имајући у виду да они имају законску обавезу достављања годишњег извештаја Заштитнику грађана.

Представница Министарства здравља др Ивана Родић је истакла да је за 300 учесника из 158 локалних самоуправа у новембру било организовано 11 дводневних семинара, у оквиру припрема за примену Закона о правима пацијената које су почеле и пре 30. маја, када је тај пропис ступио на снагу.

"Не може се рећи да пацијенти немају заштиту, има више нивоа где могу да се обрате, а надам се да ће институција саветника што пре да заживи у свим локалним самоуправама", рекла је она.