a

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине обавестило је Заштитника грађана да је успешно спроведен јавни позив за извођење дела хидрограђевинских радова са циљем делимичног смањења загађења депоније јаловина у Зајачи, као и да су радови завршени у децембру 2013. Крајем марта, у оквиру главног пројекта затварања и рекултивације депоније јаловине и топионице у Зајачи, очекује се почетак радова на решавању овог важног еколошког проблема. Планирано време за реализацију пројекта је нешто више од осам месеци.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol