a

Заменица заштитника грађана Гордана Стевановић и начелница одељења за права детета Наташа Јовић учествовале су у Другом регионалном састанку парламентарних тела надлежних за људска права и права детета, који је одржан 21. и 22. јануара 2014. године у Даниловграду, Црна Гора. На скупу чија је тема била „Права детета – Унапређење положаја детета у циљу заштите од свих видова експлоатације“ учествовали су представници омбудсмана и парламената Хрватске, Словеније, Србије и Црне Горе и представници делегације Европске уније у Црној Гори, ОЕБС и организације Save the Children.

Заменица заштитника грађана представила је рад Заштитника грађана у области заштите деце од експлоатације, па је учеснике скупа упознала са истраживањем Заштитника грађана о дечјем просјачењу у Републици Србији, истраживањем Заштитника грађана и Панела младих саветника о насиљу у школама, као и кампањом о штетности телесног кажњавања и промоцији позитивног родитељства.

Учесници Другог регионалног састанка закључили су да је нужно остварити тесну и ефикасну сарадњу држава региона у заштити деце од експлоатације, посебно имајући у виду честе миграције „деце улице“ у региону, као и да је неопходно наставити интензивне активности омбудсмана на праћењу остваривања и заштити права деце која су изложена насиљу, злостављању, занемаривању и експлоатацији.