a

Заменик заштитника грађана Роберт Сепи, са сарадницима, разговарао је са члановима тима Светске банке, који је предводио Клаус Декер. Тема разговора се односила на досадашње резултате реформе правосудног система у Србији  са становишта функционалне анализе.

Заштитник грађана је у протеклом периоду примио велики број притужби грађана на рад судова и јавних тужилаштава, које су одбачене због ненадлежности, рекао је Сепи. Чињеница, међутим, да број притужби на рад судова и даље бележи стални пораст представља јасан показатељ незадовољства грађана радом правосудних органа.

Заменик заштитника грађана је чланове тима Светске банке упознао са  структуром притужби примљених у ресору правде и нагласио да се највећи број, притужби  када су у питању министарства, односио на Министарство правде и државне управе.  Грађани су се најчешће жалили на повреду права на приступ суду (висина судских такси, висина накнаде за рад адвоката, недостатак системског регулисања пружања бесплатне правне помоћи), као и на проблеме са којима се сусреће Заштитник грађана у поступању по притужбама на рад Министарства правде и државне управе и Високог савета судства. Сепи је истакао и да Високи савет судства оспорава надлежност Заштитника грађана у поступању по притужбама неизабраних судија и других грађана на рад тог органа.