a

Заштитник грађана поздравља одлуку три примарно надлежна министарства, енергетике, развоја и заштите животне средине, здравља и природних ресурса, рударства и просторног планирања, да проблем загађења у Зајачи реше јединствено.

На састанку, који је одржан 30. јануара 2014. године у Влади Србије, договорено је да сви надлежни органи извршне власти учествују у изради јединственог плана који ће обухватити здравствене, еколошке, геолошке, социјалне и све друге аспекте. Такође, договорено је да се утврде рокови, као и органи и руководиоци одговорни за њихово извршавање. План ће бити презентован Заштитнику грађана и јавности, а његова израда треба да почне у року од наредних неколико дана.

У складу са упућеним препорукама Заштитника грађана, чешће ће се узорковати ваздух, загађење земљишта и воде, а грађани ће се обавештавати о резултатима чак и када су вредности у границама дозвољених.

На изричит захтев Заштитника грађана, а имајући у виду изјаве представника служби са терена, утврдиће се опасност од других загађивача, не само олова, и спровешће се одговарајућа мерења.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol