a

Лепојка Чаревић - Митановски, председница организације за заштиту права и подршку женама са инвалидитетом “Из Круга – Београд“, од 14. јануара 2014. године, постала је нова је чланица Савета за родну равноправност Заштитника грађана.