a

УСПЕСИ:

Упоредо са сопственим формирањем, институција омбудсмана је у овој години почела да даје конкретне резултате: низ случајева окончан је у корист  заштите и унапређења поштовања права грађана, и то у најразличитијим областима људских права. Сетимо се успешних интервенција ради спречавања цензуре књиге «Драгуљ Медине»,повлачења спорног правилника о надзору над интернетом или покретања теме о одговорности за коришћење државне имовине на примеру службених аутомобила Владе. И у низу појединачних случајева помогли смо грађанима и позитивно утицали на промену односа органа управе према обавезама да у свакодневном раду поштују достојанство и права грађана.

НЕУСПЕСИ:

Објективни неуспеси су наша недовољна и неравномерна доступност свим грађанима Србије и недовољна ажурност у раду по притужбама из разлога, који су, верујем свима познати, а леже ван наше моћи. Због тога смо и пажњу јавности пречесто морали скретати на ограничења у нашем раду, уместо на постигнуте резултате, о којима би много радије причали.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol