a

Заменик заштитника грађана Роберт Сепи учествовао је на међународној конференцији ,,Дис­кри­ми­на­ци­ја Ро­ма и иза­зо­ви ан­ти­ци­га­ни­зма и вишестру­ке дис­кри­ми­на­ци­је“ у Подгорици, коју је организовала Влада Републике Црне Горе у сарадњи са Секретаријатом за Декаду Рома. Конференција је организована у циљу унапређења знања и разумевања положаја Рома у овом региону, као и потреба земаља потписница Декаде Рома да заједнички ојачају механизме за борбу против дискриминације.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol