a

Заменик заштитника грађана Роберт Сепи учествовао је на међународној конференцији ,,Дис­кри­ми­на­ци­ја Ро­ма и иза­зо­ви ан­ти­ци­га­ни­зма и вишестру­ке дис­кри­ми­на­ци­је“ у Подгорици, коју је организовала Влада Републике Црне Горе у сарадњи са Секретаријатом за Декаду Рома. Конференција је организована у циљу унапређења знања и разумевања положаја Рома у овом региону, као и потреба земаља потписница Декаде Рома да заједнички ојачају механизме за борбу против дискриминације.