a

Заменица заштитника грађана Гордана Стевановић и начелница Одељења за права детета Наташа Јовић разговарале су у Стразбуру са члановима Комитета министара Савета Европе у вези са извршењем пресуде Европског суда за људска права Јовановић против Србије, у случају који је познат као један од  случајева „несталих беба“. Пресуда  ће бити предмет дебате Комитета министара у марту ове године.

Сталним представницима држава чланица Савета Европе представљен је Посебан извештај Заштитника грађана о случајевима „несталих беба“ који је 2010. године упућен Народној скупштини Републике Србије и чији су закључци подржани и оснажени одлуком Европског суда за људска права.

На састанку је изнето очекивање Заштитника грађана да ће надлежни државни органи одговорно и у што краћем року приступити успостављању механизма за истраживање ових случајева у складу са општим мерама које је Европски суд наложио Републици Србији, налазећи да ово потресно људско питање не сме остати без одговора.

Састанку су присуствовали стални представници 22 државе.