a

Од оснивања институције, од средине 2007. године до данас, пријемној служби Заштитника грађана се обратило преко 70 000 грађана тражећи заштиту својих права, а скоро 20 000 грађана упутило је и формалну притужбу на рад државних органа и институција, изјавио је данас заштитник грађана Саша Јанковић. Он је додао да је окончано скоро 17 000  поступања по предметима и покренуто 5 610 поступака.

У поступку контроле Заштитника грађана и након утврђених 3 152 неправилности, органи јавне власти отклонили су 88% недостатака, а након упућивања препорука извршење чини око 74%.