a

Заштитник грађана, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Агенција за борбу против корупције апелују на све учеснике  у изборној кампањи да поштују слово и дух прописа и да се уздрже од свих поступака којима се непосредно или посредно угрожава истинска слобода грађана у остваривању изборног права и права у вези са изборима.

Три независна контролна органа посебно указују да се у изборној кампањи не смеју употребљавати јавне службе и ресурси нити задовољавати здравствене и социјалне потребе грађана. Нема места агресивности у кампањама „од врата до врата“ које грађани доживљавају као претњу, а посебно је недозвољено  евидентирање грађана без њихове изричите и писане сагласности. Предизборне активности у школама, обдаништима, играоницама и сличним просторима са децом недопуштене су и крајње непримерене.

Иако контролни органи, у границама својих овлашћења, поступају по појединачним притужбама грађана, али и по службеној дужности, ради заштите и унапређења достигнутог степена политичких права нужно је да изборни такмаци успоставе виши степен самоконтроле и уважавања права грађана на истинску слободу политичког избора.
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol