a

Има помака у области заштите права жена у руралним срединама у односу на претходни период, али још увек недовољно да бисмо могли говорити о пуној родној равноправности, закључено је данас на округлом столу посвећеном обележавању Међународног дана жена.

Циљ састанка, који је иницирала заменица заштитника грађана за родну равноправност Гордана Стевановић, био је да се укаже на положај жена у нашем друштву, посебно у руралним срединама, где су оне углавном незапослене, имају отежан приступ здравственој заштити и раде тешке физичке послове на пољопривредном газдинству.

Овим састанком Заштитник грађана желео је да укаже на потребу да се поред заштите права вишеструко дискриминисаних жена из маргинализованих група, држава створи услове остваривање права жена и у руралној средини.

Састанку су присуствовали представници Министарства пољопривреде, Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Привредне коморе као и Националне службе за запошљавање.