a

Мониторинг тим Заштитника грађана, у коме су поред Гордане Стевановић били Вања Мацановић, чланица Савета заштитника грађана за родну равноправност и запослени у Одељењу за родну равноправност, боравио је 13. и 14. марта у општини Ада.

Првог дана посете организован је састанак са представницима Oпштине, Полицијске управе Кикинда, Центра за социјални рад Ада, Дома здравља Ада и Основних јавних тужилаштава у Сенти и Суботици како би се разменила искуства у области заштите жена од насиља у породици и партнерског насиља на територији општине Ада. У трочасовном разговору представници органа јавне власти и тужилаштава указали су Заштитнику грађана на начин како поступају у случају када жена пријави насиље а истовремено на изазовe са којима се суочавају у тим ситуацијама.

Састанак је завршен потписивањем Споразума о сарадњи органа на локaлном нивоу у области заштите жена од насиља у породици у општини Ада.

Другог дана посeте, у просторијама библиотеке "Сарваш Габор" у Ади, заменица заштитника грађана и запослени у Стручној служби  разговарали су са грађанима о тешкоћама са којима се суочавају приликом остваривања права. Грађани су указивали на проблеме са којима се деца суочавају у образовном систему, остваривању права на здравствену заштиту и права из пензијско и инвалидског осигурања, а тражени су и савети из области рада правосудних органа.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol