a

Представници Коморе извршитеља су упознали заменика заштитника грађана Роберта Сепија са тешкоћама са којима се суочавају у раду и указали на недостатак подршке релевантних институција тој професији. Састанак је одржан 17. марта на иницијативу Коморе извршитеља.

Представници те коморе су указали на неуједначену праксу у поступању појединих извршитеља. Они су најавили припрему билтена са стандардизованим обрасцима за поступање извршитеља.

Заменик заштитника грађана упознао је представнике Коморе са најчешћим разлозима због којих се грађани обраћају притужбама на рад извршитеља и исказао спремност за будућу сарадњу у оквиру надлежности Заштитника грађана.

На састанку је закључено да постоји потреба за вођењем упоредне евиденције притужби грађана на рад извршитеља као и потреба да се успостави лица за контакт у обе институције, чиме би се унапредио рад Заштитника грађана и Коморе извршитеља, а грађанима омогућила делотворнија заштита  права.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol