a

Заштитник грађана Саша Јанковић и директор Канцеларије УНИЦЕФ-a у Србији Michel Saint-Lot потписали су данас Меморандум о разумевању. Потписивању меморандума је присуствовала заменица заштитника грађана за права детета Гордана Стевановић. Овај документ израз је подршке УНИЦЕФ-a Заштитнику грађана у остваривању својих надлежности у циљу унапређења права деце и младих.

Меморандум о размевању резултат је препознавања заједничких интереса Заштитника грађана и УНИЦЕФ-a пре свега на јачању улоге Заштитника ргађана у остваривању и заштити права детета, а нарочито деце која се налазе у посебно осетљивим ситуацијама.

Потписивањем Меморандума Заштитник грађана и УНИЦЕФ сагласили су се око стратешких активности у следећем двогодишњем периоду:

  • Унапредити институционалну заштиту деце у покрету и деце жртава сексуалног насиља као посебно рањивих категорија;
  • Оснаживању улоге Панела младих саветника Заштитника грађана као механизма партиципације деце и заступања интереса деце из осетљивих група;
  • Подршка Заштитнику грађана у оснаживању система образовања, здравствене и социјалне заштите да у пракси обезбеде остваривање загарантованих права детета путем редовног мониторинга остваривања права, давања препорука и мишљења за отклањање утврђених пропуста или предлога решења за унапређење остваривања права детета.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol