a

Поводом најновије Одлуке о Заштитнику грађана Зрењанина, којом Скупштина града Зрењанина није усвојила претходно упућене примедбе и захтеве Заштитника грађана Републике Србије, одржан је заједнички састанак Покрајинског омбудсмана, представника Удружења локалних омбудсмана Србије и Заштитника грађана на коме је усаглашено следеће:

1. Непримерено и  неоправдано је да се због доношења нове Одлуке о раду скраћује мандат локалном заштитнику грађана, односно покреће поступак избора новог. Изабрани заштитник грађана треба да настави рад до краја мандата на који је изабран, сем у случају да у прописаном поступку разрешења надлежни орган нађе да постоји прописани разлог за разрешење пре истека мандата. Дужност заштитника грађана не треба да престаје због промене акта о раду тог органа и тако нешто представља нетранспарентан, индиректан, а самим тим и нелегитиман начин (могуће) смене омбудсмана.

2. Поједине одлуке о заштитнику грађана града/општине несагласне су са одредбама Закона о Заштитнику грађана које утврђују и разграничавају надлежности републичког и локалних омбудсмана. Оне морају бити усклађене са Законом о Заштитнику грађанa.

3. Једини примерен начин за избор заменика заштитника грађана града/општине који гарантује његову/њену независност, јесте да их заштитник грађана предлаже, а скупштина бира. Недопустиво је да локални заштитник грађана нема утицаја на то ко ће њој/њему бити заменици

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol