a

Поводом укидања Управе за родну равноправност при Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, не мешајући се у то како ће извршна власт да организује своје послове, Заштитник грађана и Повереница за заштиту равноправности подсећају  на дужност државе да обезбеди адекватне механизме за ефикасно спровођење, праћење и планирање послова државне управе у области људских права, а посебно у најосетљивијим областима као што су родна равноправност, права детета, права особа са инвалидитетом, права националних мањина, права лица лишених слободе и сл.

Због тога Заштитник грађана и Повереница за заштиту равноправности  апелују и верују да ће рационализација и реорганизација водити ефикаснијим и потпунијим телима или органима за обављање послова државне управе у области људских права, а не само простом гашењу постојећих, недовољних и парцијалних механизама.

Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић

Заштитник грађана Саша Јанковић

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol