a

Апелациони суд у Крагујевцу и Виши суд у Београду тражили су од Заштитника грађана, на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, информацију о основама за наводе у делу Годишњег извештаја Заштитника грађана за 2013. годину, који се односи на правосуђе. Ради потпунијег информисања о овом захтеву наводимо следеће:

Заштитник грађана подсећа на обавезу органа да сарађују у свим заједничким питањима и да једни другима достављају податке и обавештења потребна за рад и без позивања на одредбе Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Достављањем тражених информација наведена документа постају доступна целокупној јавности, што се чини и њиховим објављивањем на овој страници.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol