a

Заштитник грађана, поступајући по притужбама грађана, утврдио је да су у раду Завода за унапређивање образовања и васпитања и Националног просветног савета начињени пропусти на штету права детета на квалитетно образовање и васпитање  и повређена начела добре управе.  У поступку је утврђено да је Завод за унапређивање образовања и васпитања повукао своје негативне стручне оцене о квалитету уџбеника, на основу изјаве издавача да је извршио измене и допуне у уџбеницима, без података о каквим је изменама и допунама реч и без провере да ли су пропусти које је Завод утврдио - заиста и отклоњени. Истовремено, Национални просветни савет пропустио је да, по пријему негативних стручних оцена Завода за унапређење образовања и васпитања, у складу са законом, поднесе Министарству просвете, науке и технолошког развоја предлог за доношење решења о повлачењу уџбеника из употребе.

На основу Уставом и законом прописаних овлашћења, Заштитник грађана упутио је препоруке Заводу за унапређење образовања и васпитања и Националном просветном савету.